Начало           Свържете се с нас     


За насСподелете във ФБ

Намерете ни във ФБ
Често задавани въпроси

Какво предлага Варненската литературна школа?

 • Извънучилищни и нови училищни форми за свободното време.
 • Допълнителни знания за художествената литература и култура.
 • Работа по проекти и участие в разработване на проекти от заявената сфера.
 • Обучение и развитие в клубове и работилници за поезия, проза и театър.
 • Възможности за рецензиране и публикуване на лично творчество.
 • Участие в литературни конкурси от различен ранг, включително в Мрежата.
 • Срещи и разговори с учени и с творци на художествената литература и култура.
 • Ваканционни работилници и училища за българска литература и култура.
 • Образователни пътeшествия до културни средища в страната и в чужбина.
 • Ерудирани преподаватели със съвременен светоглед и позитивно светоусещане.
 • Диалогична общност от компетентни съмишленици, включително в Мрежата.
 • Приятно и полезно неформално общуване в уютна среда, включително в Мрежата.

Какво все още не предлага Варненската литературна школа?

 • Подготовка за изпити по български език и литература.
 • Допълнителна работа върху училищното учебно съдържание.

Кой може да стане член на Варненската литературна школа?

 • Всеки ученик от 5. до 12. клас. При нас ще научава повече за художествената литература и култура, ще съгражда своя характер и ще развива своите творчески способности в областта на словото, включително чрез Мрежата.

Какви са цените на различните форми за извънучилищна работа?

 • За учениците дейностите са все още безплатни. 
 • Извънградските работилници и пътуванията са по цени на туроператорите.
 • Публикуването на лично творчество в издания на Школата все още не се заплаща.

Как може да се включите в нашите форми за извънучилищна работа?

Кой може да стане лектор или преподавател във Варненската литературна школа за ученици?

 • Всеки качествен специалист по език и литература или по проблеми на културата, който не живее само за хляба.

Как може да кандидатствате за лектор или преподавател във Варненската литературна школа?

 • Свържете се с нас по избран от Вас начин.
 • Информирайте ни за своята компетентност.
 • Конкретизирайте областта, проблема, темата, автора или формата за работа.
 • Предложете препоръка от доказан професионалист в заявената област.

Къде и кога може да ни намерите?

Как най-бързо и най-лесно може да се свържете с нас?

Какво различно предлагаме?

 • Подкрепа за нравствено възпитаване чрез творческо развитие на деца и младежи.
 • Неформално общуване със стойностни учени и творци на словото.
 • Културен туризъм в среда на връстници съмишленици.

Вече съм член на Школата, но имам проблем, какво да направя?

 • Споделете проблема с преподавателя си.
 • Свържете се с нас и споделете проблема. Заедно ще го решим.

Защо да посветя време на Варненската литературна школа за ученици?

 • Защото човек не живее само за хляба.
 • Защото Школата събира хората за духовни празници.
 • Защото предлага съпреживяване на явления в литературата и културата
 • Защото подкрепя съграждането на личността и на твореца в човека.
 • Защото радва с духовността на родния и на европейския свят.


Към началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com