Начало           Свържете се с нас     


МиналоСподелете във ФБ

Намерете ни във ФБ
Кратка история

Варненската литературна школа за ученици се създава през 80-те години на ХХ век от образователни дейци - членове на Съюза на филолозите българисти, Варна. Поставя си за цел да подкрепя развитието на варненски ученици с хуманитарни интереси и вкус към българката литература.

Почти двадесет години Школата работи чрез ученически лагери през пролетните ваканции. Провежда се в близките до града курорти. Събира изкушени от словото гимназисти, ярки варненски учители по литература и преподаватели иноватори от всички хуманитарни вузове. Всеки преподавател има право да изнесе една лекция. Тя е нова и се представя за първи път тъкмо на Школата. Всеки ученик получава възможност да изслуша актуални становища на 7-8 специалисти и да общува неформално с впечатляващи представители на хуманитаристиката. Благодарение на Школата, поколения варненски гимназисти отрано заживяват с най-високи академични равнища на мислене за българската литература и създават трайни контакти с професионални среди, които за някои стават житейска съдба. Прекрасни са спомените за духовните празници, които двете страни преживяват. Защото Школата се оказва значима и за преподавателите. Водещи личности от науката и от политическия живот на страната са сред лекторите и:

Неизменна част от практиката на Школата са и срещите с творци: поети, драматурзи и белетристи. Гости на гимназистите са били Петър Алипиев, Валери Станков, Радко Радков, изявени бургаски поети, а един от редовните й ръководители е покойният вече Атанас Стоев.

Спорадично са гостували проф. Андрей Пантев и проф. Искра Баева.

Школата прекъсва практиката си в края на века.

В навечерието на 2005 по инициатива на Кръстина Манолова, подкрепена от Димитър Ефендулов, Мария Николаева, доц. д-р Лора Попова, Валентина Крачунова от  НГХНИ ”Константин Преславски”, Драгомир Чанков  и Кристияна Стоянова от МГ "Д-р Петър Берон", Школата беше възкресена, а идеите й - доразвити. Дирекция “Образование” на Община Варна активно съдейства на възраждането.

Оттогава до днес Школата предлага на варненските ученици и учители по литература духовно пространство и инициативи, които хранят духа, душата и сърцето и припомнят, че човек не живее само за единия хляб.

От 22.11.2010 Школата продължава дейността си извън шапката на Община Варна.Към началото на страницата

© 2008-2019, Варненска литературна школа за ученици - Всички права запазени Сайтът е изграден от BGpro.com